Tuesday, September 20, 2011

Rakyat dapat menafaatnya.


Pengistiharan Majlis Bandaran Kota Bharu sebagai Bandaraya Islam -MPKB BRI oleh Kerajaan Negeri Kelantan beberapa tahun lalu kini telah menghasilkan satu wadah yang telah diterima pakai oleh Kerajaan Persekutuan apabila (Kelmarin) Kerajaan Persekutuan telah menandatangani perjanjian Penswastaan Pengurusan Sisa Pepejal dimuktamadkan.

Dengan termenterinya perjanjian tersebut maka MPKB BRI tidak lagi akan menghadapi masaalah kewangan untuk mempastikan MPKB BRI sentiasa bersih dan diurus dengan teratur kerana sekiranya Kerajaan Kelantan menyetujui dengan tawaran Kerajaan Persekutuan maka Syarikat yang telah diberi tanggongjawab bagi mempastikan sisa pepejal dan kebersihan bandar akan beropersi bermula awal tahun depan.

Adalah disahkan bahawa Syarikat Alam Flora telah dipilih oleh Kerajaan Malaysia bagi mengurus semua masaalah pepejal dan kebersihan bandar dibawah pengawasan MPKB BRI untuk permulaannya dan akan diikuti oleh kesemuan Majlis Daerah diseluruh negeri Kelantan.

Sekiranya ini berlaku adalah tepat Negeri Kelantan di Panggil Negeri Serambi Mekkah sesuai dengan negeri yang akan sentiasa ceria dengan kebersihan persikitaran dan tidak dicemari oleh sisa pepejal yang kadang-kadang boleh merosakkan pemandangan dan menganggu udara yang bersih dan nyaman.

Kerajaan Negeri Kelantan hendaklah bersungguh menerima kehadiran Syarikat Alam Flora yang telah pun dilantik oleh Kerajaan Malaysia bagi menentukan sisa pepejal dan kebersihan negeri-negeri dipantai timur dapat diurus dengan sebaik mungkin kerana Kerajaan tidak payah mengeluarkan wang yang lebih dan rakyat juga tidak memerlukan membayar caj yang lebih dan tidak membebabkan rakyat. Bahkan rakyat dapat perkhidmatan yang percuma yang lebih selesa dan memberi keuntungan.

Negeri Bersih, Rakyat Sihat adalah amalan sebuah Kerajaan yang prihatin.

No comments: