Tuesday, February 3, 2009

putih

(isilah dengan keikhlasan & kejujuran)

Sekarang masanya
untuk kita mengisi mememohi
ruang dihati yang kosong
dengan ikhlas dan jujur.

banyak ruang masih kosong
tidak diisi
kerana belum cukup calun
yang ikhlas dan jujur.

banyak orang sekarang sombong
cakap mahu ikhlas dan jujur
sebenarnya kosong.

itulah
manusia yang dipanggil pemimpim.

betulkah ada keikhlasan
betulkah ada kejujuran
dalam kerajaan'hari ini'

kerana pemimpin yang ada
tidak begitu.

jakarta,3hb. Feb. 2009.

No comments: