Thursday, February 19, 2009

Renungkanlah

HIKAYAT-HIKAYAT SUFI


Hikayat, kisah atau cerita -boleh dikatakan-memiliki peranan penting dalam melahirkan peradaban manusia. Ada banyak hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik dari kisah-kisah tentang perjalanan hidup manusia. Bahkan Alquran sendiri banyak mengunakan kisah dan perumpamaan untuk mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan kesalihan kepada manusia.

Allah berfirman:
  • Kami tuturkan kepadamu kisah-kisah yang paling indah dengan mewahyukan Alquran ini kepada mu...,
Nabi saw. bersabda, "Sampaikanlah dariku walau satu ayat, dan ceritakanlah kisah-kisah tentang Bani Israil. Barangsiapa sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia mempersiapkan tempatnya di neraka.

Kisah tentang orang-orang salih maupun orang-orang durjana dimasa lalu, Kisah-kisah tentang kaum sufi dengan segala karamah dan keajaibannya banyak diperkatakan dalam Hikayat-Hikayat Sufi yang bisa memperkaya pengatahuan dan memperluaskan wawasan kita tentang perjalanan hidup manusia.

Bagi para penempuh jalan ruhani, Hikayat-Hikayat Sufi bisa menjadi panduan dalam menelusuri dan menemukan jejak-jejak spiritual mereka yang sudah tenggelam dalam samudera kemahasempurnaan Ilahi.

Sebagai manusia yang sentiasa insaf, marilah kita menghayati sebuah syair daripada Sayyid al-'Arif an-Nabilisi:
  • Bersabarlah dalam mengahadapi musibah dan bertahanlah
  • Ketahuilah bahawa manusia tidaklah abadi
  • Bila engkau mengingat musibah yang menimpamu
  • Bandingkanlah dengan apa yang menimpa Nabi Muhammad saw.
Amalkanlah Hikmah Sabar, ada musuh tapi tidak ada sengketa.

No comments: